Fogalomtár

Fogalomtár tartalomjegyzék

coaching (2)

Coaching

A coaching a kitűzött célok elérésének útvonala, ahol a coach (szakember) kérdezéstechnikával és a coaching eszköztár alkalmazásával támogatja a coacheet (ügyfél). A coach és coachee interakciója partnerségen, bizalmon és párbeszéden alapul.     

A coach nem irányítja a coacheet és nem ahhoz ad inputokat, hogyan oldja meg aktuális helyzetét az ügyfél. Ahhoz ad támogatást a coach, hogy a coachee új nézőpontból lásson rá a céljára és a haladáshoz szükséges belső erőforrásait stimulálni tudja.

Coachee (ügyfél)

“Coaching folyamatban résztvevő ügyfél, aki elköteleződik, hogy a coaching eszköztárának és módszertanának segítségével dolgozzon a célkitűzésén a coachcsal.”

coaching (1)
problem

Coach (edző)

“Olyan szakember, aki coach kompetenciák alapján, kérdezéstechnika és coaching eszközök segítségével külső és új perspektívához segíti ügyfelét. Az elakadásokból történő kimozdítás, a vakfoltok azonosítása, tudatosság növelése és az előzetesen meghatározott célok elérése tanácsadás nélkül, partnerségben történik.”

Coach kompetenciák

“Olyan alapvetések a coach munkához, mint etikusság, bizalom, jelenlét, aktív figyelem, tudatosság előmozdítása, stb., a coachnak ezek alapján szükséges működnie munkája során. Márton-Koczó Ildikó, a honlap tulajdonosa az International Coaching Federation (ICF) minősített mester coacha (MCC), így az ICF kompetenciákat tartja irányadónak. A coach kompetenciák részletes leírását az ICF Magyar Tagozatának honlapján találod, ezen a linken: https://www.coachingfederation.hu/icf-coach-kompetenciak/

idea (1)

Coaching eszközök

“A coachee növekedését, nézőpontváltását, elakadásból kimozdítását elősegítő munkalap, gyakorlat, kreatív játék, teszt, tervezett kérdéssor stb.  Ezek egy konkrét témakörben vagy általánosságban is támogathatják a coacheet. Előbbire jó példa egy teszt alkalmazása konfliktuskezelésben, utóbbira hasznos gyakorlat például képkártya használata, amely elősegítheti az önmegértést. Itt jónéhány coaching eszközt találsz konzultációs lehetőséggel: Link a Coaching Eszköztár Klubhoz.”

Team coaching (csapat coaching)

“A hétköznapokban együtt, közös célokért vagy azonos eredményekért dolgozó csapattagok közös fejlesztése, egyben együttműködési hatékonyságuk növelése. Képes felszínre hozni az együttműködést gátló tényezőket és lehetővé teszi, hogy a csapattagok biztonságos (érzelmi) keretek között rálássanak működésükre és együttes bölcsességgel fejlődjenek, konstruktívan kezeljék a fennálló elakadásokat. A coach amellett, hogy a kérdezéstechnika és más hatékony módszerekkel támogatja a fejlődést, érzelmi villámhárítóként is jelen van; nem a csapattagokat egyenként, hanem a csapat egészét tekinti ügyfélnek.     

Példák:

Milyen ki nem mondott konfliktusok gátolják az eredményes munkát és a jó hangulatot? – értékesítési csapat team coachingja

Hogyan tudjuk pozitívan befolyásolni a megítélésünket, hogyan javítsuk a csapat brandingünket? – IT csapat team coachingja 

Hogyan javítsuk az információáramlást a csapaton belül? – kereskedelmi osztály team coachingja Covid idején”

value

Group coaching (csoport coaching)

“Olyan emberek közös fejlesztő munkája, akik azonos témán, hasonló kihívásokkal bírnak, akár eltérő célokkal rendelkeznek, mégis közösen dolgoznak egy folyamatban. A csoportmunka alapját tehát a közös téma és a fejlődési vágy adja. A coach biztonságos keretek között támogatja az egyéni célkitűzések megfogalmazását, a személyes haladást és stimulálja a témához kapcsolódó csoportbölcsességet. Teljesen ismeretlen emberek közös munkájához ugyanúgy kiváló, mint munkahelyi silók bontásához, ha közös téma köt össze különböző osztályokat/munkaterületeket.         

Példák:

Munka-magánélet egyensúlyának helyreállítása – group coaching egy kis- és közepes méretű vállalat munkavállalói számára

Elvált apák, anyák problémái és megoldásai – group coaching egy iskolában elvált szülők számára

Visszatérés a munkába a 3. hullám után – group coaching egy multinacionális vállalat dolgozói számára

 

A team coaching és a group coaching egyaránt cél-, és eredményorientált folyamat, amely a keretek és az elérendő cél definiálásával kezdődik. A résztvevők száma akár 2 fő is lehet, de a leggyakoribb létszám 6-15 fő. Ennél lényegesen nagyobb létszám is lehetséges arányosan több team vagy group coach bevonásával.  “

Coaching szemléletű vezetés

“A coaching kompetenciák megismerése és alkalmazása, coaching eszköztár elsajátítása, gyarapítása és azok tudatos használata – leginkább így működik egy coaching szemléletű vagy coach stílusú vezető. Meggyőződésem, hogy a coaching szemlélet a jövő vezetői és működési stílusa. Egy olyan megtanulható hozzáállás, amely minőségibb kapcsolatokat és sikeresebb csapatokat teremt. Az értő figyelem, a partnerség, az ítéletmentesség, ezek mindannyiunk által vágyott, megbecsült értékek és egyben megtanulható és fejleszthető kompetenciák, amelyek segítik az együttműködést.”

book

Mentor coaching

“Coach kompetenciák fejlesztése és mélyítése mentor coach által, leginkább  a  nemzetközi coach minősítés (ICF) elérése érdekében: ACC, PCC, MCC. A folyamat megfigyeléseken és visszajelzéseken alapul, ezek hangfelvétel vagy valós idejű ülés alapján is történhetnek. A mentor coaching a személyes fejlődést támogatja, mindez történhet egyénileg vagy csoportos formában is.”

Szupervízió

“A szupervízió egy olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, ahol a hivatásszemélyiség a „szakmai én” van fókuszban. Előfordulhat, hogy a segítő helyzetben a személyes érintettségünk, vakfoltjaink miatti bevonódás akadályozza munkánkat, elakadást okoz. A szupervízió egy külső szemszögből segíti a problémákra való rálátást. A szupervizor reflektív jelenléte, kérdései segítségével az ügyfél képes lesz rálátni önmagára, saját működésmódjára és gyakorolja az önreflexiót.”

Vedd fel velem a kapcsolatot:

ildiko@okvagyok.hu