Általános szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BrainTrend Consulting Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a  www.okvagyok.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetért, magára nézve kötelezőnek ismeri el, csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat. A weboldal működéssel, termékeink és szolgáltatásaink megrendelési és szállítási feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni.

1. Bevezetés

1.1 A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: BrainTrend Consulting Kft.

A szolgáltató székhelye: 1162 Budapest, Lajos utca 9. 1. em. 3.

Panaszügyintézés helye: 1162 Budapest, Lajos utca 9. 1. em. 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@okvagyok.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-945786

Adószáma: 22943550-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36209540-864

A szerződés nyelve: magyar

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: hello@okvagyok.hu

A tárhely-szolgáltató neve, címe: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17., Levelezési cím:     2225 Üllő, Gyár utca 8., Telefon: +36(1)348-5000

1.2 A Szolgáltató működésének helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 1. Értelmező rendelkezések:

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
  1. Szolgáltatás: a www.okvagyok.hu weboldalon igénybe vehető bármely szolgáltatás
  1. Üzemeltető/Szolgáltató: a www.okvagyok.hu weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.
  1. Felhasználó: a weboldal látogatója/megrendelője/vásárlója.
  1. Értékesítés: fizikai és elektronikus termékek és szolgáltatások értékesítése

 • Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik (Elkertv.). Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak, az ott meghatározott kivételekkel.

2.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon (pl. közösségi média) keresztül érhető el.

2.3. A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Elkrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

2.4. A Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Weboldalak erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 • Megrendelési tudnivalók (regisztráció, vásárlás (termék- és szolgáltatásmegrendelés)

3.1. A Weboldalakon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*

3.2. A Weboldalakon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

 • jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik
 • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartja a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

 A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató elektronikus elérhetőségén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

3.3. Megrendelés / Vásárlás

3.3.1 A honlapon az alábbi termékek rendelhetők meg:

 • letölthető könyv (online termék)
 • letölthető coaching eszköz leírás, munkafüzet, kérdésgyűjtemény, stb. (online termék)
 • fizikailag megvásárolható könyv (postázott fizikai termék)
 • fizikailag megvásárolható munkafüzet, coaching kártya, stb.  (postázott fizikai termék)
 • rendezvényre regisztráció, online jegyvásárlással
 • egyéni, team coachingra történő online jelentkezés
 • Coaching Eszköztár Klub tagság vásárlása (online zártkörű klub)

3.3.2 A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki az elektronikus számlát a szamlazz.hu (továbbiakban: számla) segítségével. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

3.3.

3.3.3 Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége e-mailben (hello@okvagyok.hu) a módosításra, míg a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak át nem adjuk.

3.4. Termékek, Szolgáltatások és az árak

3.4.1. Termékek és az árak

A termékek/szolgáltatások leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza. A termékek ára házhozszállítás esetén magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást, valamint a szállítási költséget, hacsak ez külön fel nincs tüntetve. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció lejárati dátuma, vagy a készlet erejéig megjelölés.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található. Amennyiben a fogyasztó a Weboldalakon nem található terméket szeretne megrendelni, akkor egyedi megállapodás alapján a Szolgáltató vállalhatja annak felkutatását, beszerzését és értékesítését a Felhasználó részére.

3.4.2. Online elérhető termékek (online tartalmak) és árak

Az online elérhető termékek és tartalmak a (továbbiakban: Online tartalom) leírását, jellemzőit és árát a termékek weboldalán tünteti fel az Szolgáltató. A termékek használatához szüksége van a Felhasználónak megfelelő internet hozzáférésre. Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. A Felhasználó regisztrációt és/vagy megrendelést követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött oktatási- és segédanyagokhoz, amelyeket a Szolgáltató felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat a weboldalon az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3.5. Megrendelés

3.5.1. Termék és online tartalom megrendelés

A Felhasználó a megrendelni kívánt termékeket annak termék aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével. A szerződéskötés nyelve: magyar. Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az Szolgáltató e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés adatait. Ez a visszaigazolás azonban még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A megrendelés feldolgozása során az Szolgáltató e-mailben vagy telefonon keresheti meg a Felhasználót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az Szolgáltató a Felhasználó megrendelését a Felhasználó megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az Szolgáltató a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a Felhasználónak, hanem elegendő az esetleges egyéb adatokat e-mail útján közölni Felhasználóval.

A megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után!

3.5.2 Zártkörű Klubtagság

A honlapon lehetőség van a Coaching Eszköztár Klub tagság megvásárlására. A Klub zártkörű és differenciált tagsági rendszere van. A Felhasználó coach és coaching szemléletű vezetői kompetenciáinak indirekt módon történő fejlesztéséhez kap támogatást. Minden hónapban legalább 3 új coaching eszköz, webinarok, videók, letölthető anyagok elérhetők a tagok számára.

A jelentkezők havi és éves előfizetés közül választhatnak. Ez utóbbiban a résztvevők online group coachingon is részt vehetnek, havi 1 alkalommal, amennyiben a felkínált időpontokból választanak. Részletek külön aloldalon találhatók.

4. Szállítás és fizetés

4.1. Szállítás – Termék vásárlása esetén

Az adásvételi szerződéssel Szolgáltató vállalja, hogy a fizikai terméket kiszállíttatja vagy rendelkezésre bocsátja, ill. az online tartalmat/licencet a Felhasználó részére szolgáltatja és a Felhasználó a terméken tulajdonjogot, ill. az online tartalmon felhasználási jogot szerez; míg a Felhasználó vállalja, hogy a terméket/online tartalmat a Szolgáltatótól átveszi és annak vételárát (felhasználási díját) kifizeti. A Szolgáltató a Weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját az Szolgáltató minden esetben-e-mailben közli a Felhasználóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

 • online-letöltés, elektronikus elérhetőség
 • fizikai termék esetén: alvállalkozói csomagküldés, amelyet a Webshippy végez.

A Szolgáltató teljesítése akkor történik meg termék vásárlása esetén, amikor a felhasználó a megjelölt terméket a bemutatóteremben személyesen vagy a szállítmányozó vállalattól átveszi.

A Felhasználó köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. A Felhasználó hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját az átvétel időpontjában (a kárveszély átszállásának időpontjában) kell jeleznie a Szolgáltatónak. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Szolgáltatónak bizonyíthatóan felróható

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a Felhasználó köteles jegyzőkönyvet készíteni és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a szerződéstől elállhat.

4.2. Fizetési módok

4.2.1 Fizetési módok – Fizikai és online Termék vásárlása esetén

A termék ellenértékének (vételár) megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

 • Előrefizetés

4.2.2 Fizetési módok – Klubtagság esetén

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (a Felhasználó választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében a szerződés megkötését követő 3 naptári napon ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

4.2.3 A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A megrendelés gomb lenyomása után vagy bizonyos ajánlatok esetében az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató a havonta vagy évente esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

Az előfizetés – a Tag által a zárt klub rendszerében található Személyes fiókom menüpont alatt – bármikor lemondható, ezután az előre megfizetett időszak végéig nyújta a Szolgáltató a Szolgáltatást, utána a tananyag nem elérhető többet a Tag számára.

4.2.4 Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a klub rendszerén belül a Személyes fiókom menüpont alatt juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

5.Teljesítés

5.1 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton küldjük a regisztrációkor megadott e-mail címre

 • Az adatok (adatkezelési tájékoztató ismeretében történő) megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.A szerződés megszűnése

6.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;
 • a Felhasználó természetes személy halálával;
 • a Felek közös megegyezésével,
 • a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,
 • rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,
 • rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

5.2 Elállás joga

5.2.1 Elállási/Felmondási jog

A Felhasználó (a lenti kivételekkel) 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az online tartalom megrendelésétől való elállási jogát a Felhasználó mindaddig gyakorolhatja, amíg azt meg nem nyitotta. A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az online termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatók vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

5.2.2. Az elállási/felmondási határidő:

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy adott termék átveszi.
 4. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 5. termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1162 Budapest, Lajos u. 9. vagy hello@okvagyok.hu. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

5.2.3. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll az Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz az Szolgáltató; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles az Szolgáltató részére, a székhelyre terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2.4. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

g) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

5.3 Jótállás, szavatosság

A termékek eredeti gyári csomagolásban, sérülésmentesen kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szavatosságot vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.

A Szolgáltató szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Igy Szolgáltató szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Szolgáltató vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit az Szolgáltató meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.  
 3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 5. Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

 1. olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vásárló számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

3.4 Felelősség kizárása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.Egyéb rendelkezések

 • Bírósági kikötés

A www.okvagyok.hu Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb vagyonjogi ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

Utolsó módosítás: 2021. november. 08.